SDG 9
« »

Инфраструктурага: транспортко, ирригациялык системаларга, энергияны үнөмдөөгө, маалыматтык жана коммуникациялык технологияларга инвестициялоо – көпчүлүк өлкөлөрдө коомчулуктардын туруктуу өнүгүшүн, укуктарынын жана мүмкүнчүлүктөрүнүн кеңейишин камсыз кылуудагы негизги шарт. Өсүүнүн жана урбанизациянын азыркы темптери эске алына турган болсо, шаарларга климаттын өзгөрүлүшүнө натыйжалуу туруштук берген, экономикалык өсүүнү камсыз кылган жана социалдык туруктуулукту шарттаган туруктуу инфраструктураны түзүүгө керектүү кошумча инвестицияларга муктаждык пайда болот. Финансылык, технологиялык жана техникалык ресурстарга муктаж болгон өлкөлөр колдоого алынат. Ошондо мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын жана өнүгүү максатындагы расмий жардамдын эсебинен гана эмес, жеке менчик булактардан каржылануучу өлкөлөрдү колдоо – артыкчылыкка ээ.

Goals in action

UNDP in Bosnia and Herzegovina and Croatia

Energizing innovation

UNDP is innovating around clean energy - from a global challenge seeking renewable energy solutions for war-returnee families living off the power grid in rural areas to the first energy independent school supported by crowdfunding. MORE >


UNDP in Armenia

A lab to experiment in

UNDP in Armenia pioneered the use of social innovation for sustainable development more than four years ago and now has dedicated a space to experiment and rapidly prototype based on an outside-in approach driven by citizens’ perspectives and needs. MORE >

UNDP in Bosnia and Herzegovina

Flood warning systems in Bosnia and Herzegovina

The 2014 flooding and landslides affected more than a million people. With the understanding that advanced warning saves lives, UNDP is helping to establish a flood forecasting and early warning system in the Vrbas River basin. MORE >

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө