SDG 8
« »

Дүйнө жүзүндөгү калктын жарымы мурдагыдай эле күнүнө орто эсеп менен АКШнын 2 долларына барабар болгон суммага жан сактайт. Көп жерде жумуштун бар болушу жакырчылыктан арылтпайт. Максатка жетүүнүн жай жана текши болбогон жолу жакырчылыкты жоюуга багытталган социалдык-экономикалык саясатты кайрадан карап чыгууга жана күчтөнтүүгө түрткү берет. Туруктуу экономикалык өнүгүүнү камсыз кылуу үчүн коом алдында төмөнкүдөй милдеттер турат: адамдарды айлана- чөйрөгө зыян келтире турбаган, экономиканын өнүгүшүн шарттаган сапаттуу жумуш менен камсыздоо. Бул милдетти чечүү үчүн эмгекке жарактуу курактагы бардык адамдарды жумушка орношуу мүмкүнчүлүгү жана жумуштун жагымдуу шарттары менен камсыздоо зарыл. 

Goals in action

UNDP in Kosovo*

The new entrepreneurs

Meet a new generation of talent, shaping the future one idea at a time. MORE >

UNDP in Kyrgyzstan

Pedigreed bees instead of imported ones

A protected zone in Osh oblast will help in the conservation and breeding of pedigreed bees, prevent the spread of diseases and parasites, and improve the quality of honey produced here. MORE >

UNDP in Georgia

In Georgia’s highlands, a family swims against the current

In rural Ajara region, farmers are struggling to survive the sharp economic contrast between their urban and rural. The Beridze family runs a successful trout farm - read and see how they are making it work. MORE >

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө