SDG 7
« »

Азыркы дүйнө кабылган негизги маселелер менен мүмкүнчүлүктөр үчүн энергия зор мааниге ээ. Кайсы гана чөйрө болбосун, жумушчу орунбу, коопсуздукпу, климаттын өзгөрүшүбү, азык өнүмдөрүн өндүрүүбү же кирешенин көбөйүшүбү, бардык чөйрөлөрдө энергия булактарына жетүү – бул негизги жана чечүүчү фактор. Туруктуу энергетика экономиканы чыңдоонун, экосистеманы коргоонун жана адилеттикке жетүүнүн негизги шарты. БУУнун Башкы катчысы Пан Ги Мун азыркы энергетикалык тейлөө кызматтарына бардык адамдардын жетүүсүн камсыз кылуу, калыбына келүүчү энергия булактарын пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана кеңейтүү боюнча “Бардык адамдар үчүн туруктуу энергетика” кампаниясынын алкагындагы кыймылды жетектейт. 

Goals in action

UNDP in Moldova

Youth bring green energy to their communities

Moldovan youth are learning about renewable energy and inspiring change in their families and communities. MORE >

UNDP Global

Solar empowerment across countries

Reliable access to water is critical for farmers everywhere, but, for many in developing countries grappling with poverty, unemployment, insufficient infrastructure and environmental degradation, climate change brings additional pressure. MORE >

UNDP in Bosnia and Herzegovina and Croatia

Energizing innovation

UNDP is innovating around clean energy - from a global challenge seeking renewable energy solutions for war-returnee families living off the power grid in rural areas to the first energy independent school supported by crowdfunding. MORE >

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө