SDG 6
« »

Биз каалаган дүйнөдө жашоонун ажырагыс бөлүгү – бул ар бир адам үчүн таза жана жеткиликтүү ичүүчү суунун бар болушу. Мындай кыялга жетүү үчүн жер үстүндөгү таза ичүүчү суунун көлөмү жетиштүү. Бирок ойдогудай уюштурулбаган экономиканын, начар инфраструктуранын кесепетинен миллиондогон адамдар, көбүнчөсү балдар суу менен камсыздоонун, санитария менен гигиенанын начарлыгынан пайда болгон оорулардан көз жумушат. Таза ичүүчү суунун жетишсиздиги, анын сапатынын төмөндүгү, санитариялык шарттардын начарлыгы дүйнө жүзү боюнча кедей үй-бүлөлөр үчүн алардын азык-түлүк коопсуздугуна, жашоо каражаттарын тандоого жана билим алуу мүмкүнчүлүгүнө терс таасирин тийгизүүдө. Кургакчылык дүйнөнүн эң эле жакыр өлкөлөрүнүн калкына ачкачылыкты жана тоё жебестикти алып келүүдө. 2050-жылы жер шарынын ар бир төртүнчү тургуну ичүүчү таза суу туруктуу же мезгил-мезгили менен жетпеген өлкөдө жашай тургандыгы алдын ала белгиленүүдө.

Goals in action

UNDP in Turkey

Managing the refuse of the refused

Turkey is accommodating more than two million Syrian refugees. One of the urgent challenges facing their host communities in the east is about how to manage the solid waste. MORE >

UNDP in Bosnia and Herzegovina

Flood warning systems in Bosnia and Herzegovina

The 2014 flooding and landslides affected more than a million people. With the understanding that advanced warning saves lives, UNDP is helping to establish a flood forecasting and early warning system in the Vrbas River basin. MORE >

UNDP in Turkmenistan

A 100-year-old reservoir gets new life

Residents in Turkmenistan rehabilitate the Ata Eke reservoir, helping to prevent water loss, increase farming areas to their original sizes, and benefit 300 residents. MORE >

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө