SDG 5
« »

Миң жылдык өнүгүүнүн декларациясында белгиленген Өнүгүү максаттарынын алкагында гендердик теңдикти камсыз кылуу чөйрөсүндө белгилүү бир ийгиликтер байкалууда (анын ичинде эркек балдарга да, кыздарга да баштапкы билим алууга бирдей жетүү мүмкүнчүлүгү берилген), бирок дүйнөдө бардык жерде аялдар жана кыздар мурдагыдай эле теңсиздиктен (дискриминациядан) жана зордуктан жабыркагандыгы белгиленүүдө. Гендердик теңдик – бул адамдын негизги укуктарынын бири гана эмес, бул – тынчтыкты орнотууга, гүлдөп, туруктуу өнүгүүгө зарыл негиз болуп эсептелет. Аялдар менен кыздарга билимге, медициналык-санитариялык тейлөө кызматтарына, кадыр-барктуу жумушка, саясый жана экономикалык чечимдерди кабыл алуу процессине катышууга тең жетүү мүмкүнчүлүгүн берүү – экономиканын туруктуулугуна жетүүгө шарт түзүп, коомго жана бүтүндөй адамзатка пайда алып келет.

Goals in action

UNDP in Serbia

Daria: A Roma Women's Journey

A comic tells the story of a woman and her family living in Serbia as they struggle with poverty and discrimination. It also shows the profound impact of early marriage on the lives of Roma girls and women. MORE >

UNDP in Uzbekistan

Weaving a stronger future

Through a New World project in Uzbekistan, women learn traditional craft-making skills that enable them to find jobs locally. MORE >

UNDP in Kazakhstan

“I’m Not Afraid to Tell”

Kazakh women are breaking the silence on gender-based violence. MORE >

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө