SDG 4
« »

Сапаттуу билим алуу адамдардын жашоо шарттарын жакшыртууга жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылууга негиз түзөт. Бардык деңгээлдерде билим алууга жетүүнү кеңейтүү, өзгөчө аялдарды жана кыздарды мектеп билими менен камсыздоо чөйрөлөрүндө зор ийгиликтер белгиленүүдө. Базалык сабаттуулук деңгээлинин кыйла өсүшү байкалууда, бирок бардык катмарлар үчүн билим берүүнү камсыз кылуу үчүн мындан да чечкиндүү чаралар талап кылынууда. Мисалы, дүйнөдө баштапкы билимге жетүү үчүн эркек балдарга да, кыздарга да бирдей шарттар түзүлгөн, бирок айрым гана өлкөлөр билим берүүнүн бардык деңгээлдеринде түзүлгөн шарттардан пайдалана алышат.

Goals in action

UNDP in Tajikistan

Crowdfunding for a warmer school

A community's crowdfunding campaign brings improvements to the local school, decreasing the drop out rate from 50% to 0. MORE >

UNDP in FYR Macedonia

Baking up a recipe for success

Roma Information Centres have proved invaluable in informing and motivating members of the Roma population who face many more obstacles than most in entering the labour market. MORE >

UNDP in Uzbekistan

Weaving a stronger future

Through a New World project in Uzbekistan, women learn traditional craft-making skills that enable them to find jobs locally. MORE >

UNDP in Tajikistan

Building bridges in Tajikistan

Ten years ago there were just three border crossing points between Afghanistan and Tajikistan. Today there are six bridges, and there are plans to construct a seventh. MORE >

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө