SDG 2
« »

Тамактануу азыктарын өстүрүү, аларды бөлүштүрүү жана керектөөгө карата мамиле кылууну кайрадан карап чыгуу мезгил келди.

Идеалдуу шарттарда айыл, токой жана балык чарбасы бардык адамдарды толук баалуу азыктар менен, адекваттуу киреше деңгээлин камсыз кылып, айыл чарбасынын өнүгүшү жана айлана-чөйрөнү коргоо контекстинде адамдардын кызыкчылыктарын колдой алат.

Бирок учурда жер кыртышы, таза ичүүчү суунун камы, океандар менен токойлор, биологиялык ар түрдүүлүк өтө тез темп менен азайып, бузулуп бара жатат. Климаттын өзгөрүлүшү биз көз каранды болгон ресурстарга катуу басым жасоодо.

Эгерде азыркы кезде ачкачылыкка дуушар болгон 925 миллион адамды, ошону менен бирге 2050-жылы дагы кошумча 2 миллиард адамды тойгузалы десек, анда азыктарды өндүрүү глобалдуу системасына жана айыл чарбанын өнүгүшүнө кардиналдуу өзгөрүүлөрдү киргизүүгө тийишпиз.

Goals in action

UNDP in Moldova

Smart farming technology

Three-fourths of Moldova's land is used for food production. With extended droughts, temperature increases, decreased water reserves, and soil erosion, households reliant on farming have been the first to feel the impacts of climate change. MORE >

UNDP in Azerbaijan

Learning to restore and protect Azerbaijan's farmlands

With EU funding and UNDP support, the Clima East Pilot Project in Azerbaijan is working to teach and establish sustainable pasture management practices, improve the fertility of pastures and forests and prevent soil erosion and landslides. MORE >

UNDP in Turkmenistan

A 100-year-old reservoir gets new life

Residents in Turkmenistan rehabilitate the Ata Eke reservoir, helping to prevent water loss, increase farming areas to their original sizes, and benefit 300 residents. MORE >

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө