SDG 17
«

Туруктуу өнүгүү чөйрөсүндөгү күн тартибин турмушка ийгиликтүү ашыруу глобалдуу, аймактык жана жергиликтүү деңгээлдердеги өкмөттөрдүн, жеке сектордун жана жарандык коомдун ортосундагы бардык тармактарды камтыган жана планетабыздын, жалпы эле адамзаттын кызыкчылыктарын канааттандырууга багытталган, ошого негизделген принциптер менен баалуулуктарга, жалпы максаттарга жана көз караштарга негизделген шериктештик мамилелерисиз мүмкүн эмес. Туруктуу өнүгүүнүн максаттарын турмушка ашыруу үчүн жеке компанияларга таандык болгон триллиондогон долларларды чогултуу, керектүү багыттарга буруу жана ушундай суммаларды рационалдуу пайдалануу үчүн чараларды көрүү зарыл. Учурда эң эле маанилүү секторлордо узак мөөнөттүү инвестицияларды, алардын арасында түз чет өлкөлүк инвестицияларды турмушка ашыруу – максатка ылайык, өзгөчө өнүгүп жаткан өлкөлөрдө.

Goals in action

UNDP in Tajikistan

Building bridges in Tajikistan

Ten years ago there were just three border crossing points between Afghanistan and Tajikistan. Today there are six bridges, and there are plans to construct a seventh. MORE >

UNDP in Turkmenistan

Recovering from multidrug-resistant TB

This strain of TB requires special drug treatment, with the strength of the patient and enormous support from the family. A UNDP-supported, Global Fund (GF)-financed initiative aims to reduce the burden of tuberculosis on the local community.MORE >

UNDP in Albania

Helping rebuild with long term sight

After severe flooding affected over 15,000 people, destroying crops, roads, and hundreds of homes, rebuilding involved infrastructure projects that would provide flood protection for the future. MORE >

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө