SDG 16
« »

Туруктуу өнүгүүнүн максаттарынын арасынан 16-максат туруктуу өнүгүүнүн кызыкчылыктарын, бардык адамдардын акыйкаттыкка жетүүсүн, бардык деңгээлдерде натыйжалуу жана эл алдында иш баяндарын тапшырып туруучу мекемелердин түзүлүшүн көздөп, тынчтыкка умтулган жана ачык коомдордун жаралышына көмөктөшүүнү талап кылат. Укуктун үстөмдүгү жана өнүгүү – бири-бири менен тыгыз байланышта жана бири-бирин чыңдап турган нерселер. Ушунун өзү улуттук жана эл аралык деңгээлдерде туруктуу өнүгүүнүн зарылдыгын шарттайт

Goals in action

UNDP in Albania

Improving municipal services through "one-stop shops"

Local government units are building an infrastructure of centralized services, helping citizens get needed services faster and with no unnecessary travel and delays. MORE >

UNDP in Kosovo*

In aftermath of war, technology reduces crime and violence

The Kosovo Small Arms Control Project (KOSSAC) is determined to reduce gun crime and violence in a country still recovering from a brutal war. According to a recent survey, 50 percent of households still possess firearms, many of them illegal. MORE >

UNDP in Ukraine

Hope springs in the midst of winter

UNDP is working with local authorities, Japan and others to rebuild infrastructure, rehabilitate social services, train people affected by the conflict to find jobs, and bring IDPs and host communities closer together. MORE >

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө