SDG 15
« »

Токойлор Жер бетинин 30% ээлейт. Алар азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылып, жан сактоого жай гана бербестен, токойлор климаттын өзгөрүлүшү менен күрөшүүдө эң эле маанилүү ролду ойнойт, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоого жардам берет жана ошол токойлордо жашаган элдердин үйү болуп эсептелет. Жыл сайын он үч миллион гектар токой аянтын жок кылабыз, ал эми туруктуу негиздеги кургак аймактардагы жерлердин жакырлануусу 3,6 миллиард гектар жердин чөлгө айлануусуна алып келди. Адамдын ишмердүүлүгү менен шартталган токойлордун жер бетинен жоголушу жана чөлдөрдүн пайда болушу жакырчылык менен күрөшүп жаткан миллиондогон адамдардын жашоосуна жана жашоо каражаттарына терс таасирин тийгизет жана туруктуу өнүгүүгө жетүүгө чоң тоскоолдук болуп эсептелет. Учурда токой чарбасын рационалдуу башкарууга жана жердин чөлгө айлануусуна каршы чаралар көрүлүүдө.

Goals in action

UNDP in Georgia

In Georgia’s highlands, a family swims against the current

In rural Ajara region, farmers are struggling to survive the sharp economic contrast between their urban and rural. The Beridze family runs a successful trout farm - read and see how they are making it work. MORE >

UNDP in Azerbaijan

Learning to restore and protect Azerbaijan's farmlands

With EU funding and UNDP support, the Clima East Pilot Project in Azerbaijan is working to teach and establish sustainable pasture management practices, improve the fertility of pastures and forests and prevent soil erosion and landslides. MORE >

UNDP in Ukraine

The power of peat

For Ukraine, peat was a relatively cheap and readily available source of fuel and energy. The process drained too much and the unique biodiversity suffered, but now a program is restoring a more sustainable use of the peatlands. MORE >

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө