SDG 14
« »

Дүйнөлүк океандар, алардын температурасы, аларда өтүп жаткан химиялык процесстер, агымдары жана жалпы жашоосу глобалдуу системалардын аракеттерин аныктап, Жер шарын адамзаттын жашоосу үчүн жарактуу кылат. Жаан суусу, ичүүчү таза суу, аба ырайы, климат, жээк сызыгы, тамагыбыздын көп бөлүгү, керек болсо биз дем алып жаткан абадагы кычкылтек – бардыгы тең деңизден пайда болот жана деңиз аркылуу жөнгө салынат. Адамзаттын тарыхында деңиз менен океандар өтө эле маанилүү соода жана жүк ташуу жолдору катары кызмат кылган. Мына ушул өтө маанилүү ресурсту рационалдуу пайдалануу – туруктуу келечектин кепили. 

GOALS IN ACTION

UNDP in Namibia

Protecting Benguela together

The meeting point between Namibia’s hot desert sands and the cold Benguela ocean current harbours rich biodiversity and some of the most abundant marine life concentrations in the world. MORE >

UNDP in Belarus

A vital ecosystem 

Through peatland restoration, UNDP is taking climate action and keeping carbon in the ground. MORE >

UNDP in Ukraine

The power of peat

For Ukraine, peat was a relatively cheap and readily available source of fuel and energy. The process drained too much and the unique biodiversity suffered, but now a program is restoring a more sustainable use of the peatlands. MORE >

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө