SDG 12
« »

Туруктуу керектөө жана өндүрүш – ресурстардын жана энергиянын натыйжалуу пайдаланышын, туруктуу инфраструктуранын түзүлүшүн, негизги социалдык тейлөө кызматтарына жетүүнү камсыз кылууну, “жашыл” жана жакшы жумушчу орундарын жана бардык адамдар үчүн жашоонун жогорку сапатын талап кылат. Туруктуу керектөө жана өндүрүш “мурдагыдан да аз каражаттарды колдонуп, жакшы жасоого”, ресурстарды пайдалануу көлөмүн азайтуунун, жердин жакырланышын жана айлана-чөйрөнүн булганышын төмөндөтүүнүн эсебинен жыргалчылык деңгээлин колдоо жана жашоонун сапатын жогорулатуу үчүн экономикалык ишмердүүлүктөн түшкөн таза пайданы көбөйтүүгө багытталган. 

Goals in action

UNDP in Kyrgyzstan

Pedigreed bees instead of imported ones

A protected zone in Osh oblast will help in the conservation and breeding of pedigreed bees, prevent the spread of diseases and parasites, and improve the quality of honey produced here. MORE >

UNDP in Kyrgyzstan

A desert, a mountain, and an oasis

Residents of three Turkmen communities are working to increase their resilience to climate change by implementing water efficiency and irrigation measures, and developing water user associations benefiting over 30,000 farmers. MORE >

UNDP in Kyrgyzstan

Can we produce meat without destroying our planet?

The world’s meat production is growing at an unprecedented rate and the driving force behind this surge is a combination of population growth, rising incomes and urbanization. MORE >

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө