SDG 11
« »

Шаарлар – интеллектуалдык ишмердүүлүктүн, соода, маданият, илим, өндүрүштүк эмгектин, социалдык өнүгүүнүн жана көптөгөн башка маанилүү нерселердин борбору болуп эсептелет. Оң өнүгүү өңүтүнөн алып караганда, шаарлар адамдарга социалдык жана экономикалык жактан өнүгүүгө шарт түзө алат. Жумушчу орундарды жаратып, жерге өтө катуу күч келтирбей, аны пайдаланып, шаар чарбасын башкаруу маселеси менен бирге дагы бир катар башка кошумча маселелер пайда болууда. Шаарлар алдында турган маселелер ресурстарды мурдагыдан да натыйжалуу пайдалануу, айлана-чөйрөнүн булганышын азайтуу жана жакырчылыктын деңгээлин төмөндөтүүнүн эсебинен алдыга жылып, өнүгүүнүн жана өсүүнүн жүрүшүндө чечилиши мүмкүн. Биз бардык адамдар үчүн каалаган келечекте негизги тейлөө кызматтарына жетүү, адекваттуу энергия менен камсыз кылуу, турак жай, транспорт жана көптөгөн башка мүмкүнчүлүктөрү менен шаарлардын бар болушу күтүлүүдө. 

Goals in action

UNDP in Turkmenistan

Working for smart cities

Sustainability requires planning based on data, policies, financial support, and modern solutions for infrastructure. But citizens can also play a very large role through their choices and behaviour. MORE >

UNDP in Turkey

Managing the refuse of the refused

Turkey is accommodating more than two million Syrian refugees. One of the urgent challenges facing their host communities in the east is about how to manage the solid waste. MORE >

UNDP in Kosovo*

Taking ownership of a shared heritage

Youth ambassadors are sparking a movement that re-invents cultural heritage in accordance with the future, their shared future. MORE >

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө