SDG 10
« »

Эл аралык коомчулук адамдарды жакырчылыктан арылтуу үчүн көп аракеттерди жасады. Өзгөчө аярлуу абалдагы өлкөлөр – начарыраак өнүккөн, өнүгүп келе жаткан жана деңиздерге чыгуу жолу жок өлкөлөр жана аралдардагы майда өнүгүп келе жаткан өлкөлөр – жакырчылыктан арылуу үчүн чараларды көрүүдө. Өлкөлөрдүн ортосундагы киреше деңгээлинин айырмачылыгы азайганы менен, өлкөлөрдүн ичиндеги айырмачылык дагы эле курч бойдон кала берүүдө. Эгерде экономикалык өсүү туруктуу өнүгүүнүн бардык чөйрөлөрүн: экономикалык, социалдык жана экологиялык чөйрөлөрдү камтыбаса, анда экономикалык өсүү өзүнөн өзү жакырчылыктын деңгээлин төмөндөтүүгө мүмкүндүк бере албайт деген пикир тамыр жаюуда. Теңсиздикти азайтууда бардык адамдарды камтыган, ошол эле учурда бардык нерседен куру калган, маргинал боло баштаган топтордун керектөөлөрүн эсепке алган саясат сунушталат. 

Goals in action

UNDP in Eastern Europe and Central Asia

Goal 10 at a glance

What are some of the facts about inequalities in our region?

MORE >

UNDP in Georgia

Life on the Edge

An initiative in the Shida Kartli region, that borders the conflict divide with South Ossetia, is helping people find stability, economic growth, and hope for the future. MORE >


UNDP in Albania

A Step Towards Social Inclusion

For Roma and Egyptian communities, social exclusion remains the persistent cause leading to higher poverty levels. Hear voices from members of these communities. WATCH >

UNDP in Europe and Central Asia

The return of the Eastern European middle class

Keeping inequalities down will require measures to protect the region's booming population of HIV-positive men and women; to reduce corruption and ensure everyone can access legal services; and to prevent conflicts from derailing hard-won development gains. MORE >

UNDP in Montenegro

Towards social inclusion

The number of old, lonely and ill people unable to meet their own basic needs continues to grow in rural areas of Montenegro, some of which not connected by any sort of organized transport. MORE >

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө