SDG 1
»

1990-жылдан тартып, өтө жакыр жашаган адамдардын саны эки эсе азайды. Бул зор жетишкендикке карабастан, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө ар бир бешинчи адам күнүнө, Америка доллары менен эсептегенде, 1,25 долларды түзгөн акча каражатына жашайт, миллиондогон адам бул суммадан анча- мында ашкан суммага жашап келе жатат, көптөрү кайрадан терең жакырчылыкка кирип кетүү коркунучу астында турушат.

Жакырчылык – бул туруктуу негизде жашоо үчүн кирешелердин жана ресурстардын жетишсиздиги гана эмес. Бул – ачкачылык жана жетиштүү көлөмдө тамактанбагандык, билим алууга жете албагандык жана башка негизги социалдык тейлөө кызматтарынан пайдалана албагандык, бул – социалдык теңсиздик жана жалгыздык, ошону менен бирге чечимдерди кабыл алууга катышууга жете албагандык. Экономикалык өсүү бардык чөйрөлөрдү камтып, туруктуу жумуштуулукту жана теңдикти камсыз кылууга тийиш. 

Goals in action


UNDP in Eastern Europe and Central Asia

Goal 1 at a glance

What are some of the facts about poverty and what are we doing to take action? MORE >

UNDP in Georgia

Life on the Edge

An initiative in the Shida Kartli region, that borders the conflict divide with South Ossetia, is helping people find stability, economic growth, and hope for the future. MORE >

UNDP in Europe and Central Asia

Progress at Risk: Inequalities and Human Development in Eastern Europe, Turkey, and Central Asia

What is the landscape of poverty, inequality, and human development in the region? MORE >

UNDP in Azerbaiajan

Breaking the cycle of poverty

Rural women are opening new businesses, hoping to break the cycles of early marriage and poverty. MORE >


UNDP in Armenia

Adding value to agriculture

Meet Armine, founder of a new cooperative applying good business sense to agriculture. MORE >


UNDP in Kosovo*

The new entrepreneurs

Meet a new generation of talent, shaping the future one idea at a time. MORE >


UNDP in fYR Macedonia

One solution can "feed" multiple benefits

The Community Works Programme tackles two of the country’s biggest development challenges at the same time. MORE >


БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө