SDG 1
SDG 2
SDG 3
SDG 4
SDG 5
SDG 6
SDG 7
SDG 8
SDG 9
SDG 10
SDG 11
SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15
SDG 16
SDG 17

 

 

ТУРУКТУУ ӨНҮКТҮРҮҮ МАКСАТТАРЫ КАНДАЙ МАКСАТТАРДЫ АТКАРАТ?

Ошондой эле дүйнөлүк максаттарды деп аталган туруктуу өнүктүрүү максаттарына (ТӨМры) жаатында, жакырчылыкты жоюу, планетаны коргоого жана бардык адамдарга тынчтык жана гүлдөп-өсүшүн камсыз кылуу үчүн иш-аракет кылууга чакыруу болуп саналат.

Бул 17 максаттар Өнүгүүнүн миӊ жылдык максаттарынын ийгилигинин негизинде климаттын өзгөрүшү, экономикалык бирдей, инновация, туруктуу керектөө, тынчтык жана адилеттик, жана катардагы башка артыкчылыктардын арасындагы жаңы багыттарын камтыйт. Максаттардын байланышы бар - булар көп учурдагы ар биринин ийгилиги, башкаларга көбүрөөк байланышкан маселелерди чечүү болуп саналат.

ТӨМры келечек муундар үчүн туруктуу түрдө жашоо шарттарын жакшыртуу үчүн, азыр туура чечим чыгаруу үчүн, өнөктөштүк жана прагматизм руху менен иштешет. Алар дүйнө жүзү боюнча өз артыкчылыктарын жана экологиялык проблемалар боюнча бардык өлкөлөр менен кабыл алынышы керек болгон айкын көрсөтмөлөрдү жана максаттарын камсыз кылуу. ТӨМры ар тараптуу, толук күн тартибинде турат. Алар эл жана планетанын үчүн позитивдүү өзгөрүү жасоого бизди бириктирип, жакырчылыктын түпкү себептерин жоюуга алып барат.

 "2030-жылга чейинки мезгилге карата күн тартиби колдоо БУУӨПсы үчүн артыкчылыктуу болуп саналат", - БУУӨПнын  администратору Хелен Кларк билдирди. "Биздин дүйнөнү каратып турган курч маселелери болгон жакырчылык, климаттын өзгөрүшү жана чыр-чатактарды чечүү үчүн ТӨМры жалпы планын жана күн тартиби менен камсыз кылуу болуп саналат.БУУӨПда туруктуу өнүгүү жолуна өлкөлөрдү алдыга жылдыруу жана колдоо көрсөтүү үчүн тажрыйбасы жана билимине ээ."

ТӨМ тууралуу көбүрөөк маалымат алуу үчүн, бул тиркемени басыңыз.

 

БУУӨП КАНДАЙ РОЛДУ АТКАРАТ?

ТӨМры 2016-жылдын январь айында күчүнө кирген, жана алар кийинки 15 жылдын арасында саясат менен БУУӨПнын каржылоосун жетектеп жардам берет. БУУнун негизги өнүктүрүү агенттиги болуп, БУУӨПсы көмөк көрсөтүүгө уникалдуу мүмкүнчүлүктөргө ээ, буга себеп биздин 170 өлкө жана аймактарда жайгашкан иш жүргүзүү мекемелерибиз.

Биздин стратегиялык пландын  негизги багыттарынын ичинде жакырчылык, демократиялык башкаруу жана тынчтык орнотуу, климаттын өзгөрүшү жана бөөдө кырсыктардын тобокелдигин жана экономикалык барабарсыздыкка каршы күрөшүү. БУУӨПсы өкмөттөрүнө колдоо көрсөтүү менен бирге ТӨМры интеграциялоодо өздөрүнүн улуттук өнүктүрүү пландарын жана маанилүү саясаттарын биримдиктигин колдойт. Азыркы учурда айтылган жумуштар Өнүгүүнүн миӊ жылдык максаттары алкагында жетишилген ийгиликтерди тездетүү үчүн көп өлкөлөрдү колдообуз аркылуу жүрүп жатат.

Биздин көп жылдык бир нече максаттардын үстүндө иштөө тажрыйбабыз, бизге ТӨМда көрсөтүлгөн максаттарды 2030-жылга жетишүү үчүн баарыбызга баалуу жана текшерилген саясий тажрыйба берет. Бирок биз жалгыз мунун баарын кыла албайбыз.

Келечек муундар үчүн жакшы планетаны таштап камсыз кылуу жана ТӨМры жетишүү үчүн, бийлик органдардын, жеке сектордун, жарандык коомдун жана жарандардын кызматташтыктыгын талап кылат.

ТӨМ менен байланыштуу көбүрөөк ресурстарды табуу үчүн, бул тиркемени басыңыз.

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө