Кыргызстандагы шайлоого көмөктөшүү программасы

 

Долбоорго сереп:

Кыргыз Республикасынын Борбордук Шайлоо Комиссиясынын (БШК) шайлоого көмөктөшүү жөнүндө расмий өтүнүчүнө жана БУУнун шайлоо процессин жеңилдетүүнү сунуш кылган БУУCТКнын Муктаждыктарын Баалоо Миссиясынын негизинде, БУУӨП Кыргызстандагы Шайлоону Колдоо Программасын (КШКП) ишке ашырууда. Программа Кыргыз Республикасынын Борбордук Шайлоо Комиссиясына 2020-2021-жылдарда жергиликтүү жана парламенттик шайлоолорду технология аркылуу колдоо боюнча потенциалын өнүктүрүүгө багытталган, биометрикага негизделген шайлоочуларды идентификациялоо моделин туруктуу пайдаланууну камсыз кылуу жана эркин, акыйкат, ишенимдүү жана ачык парламенттик шайлоону өткөрүү үчүн башка шарттарды колдоо. Программа ошондой эле күчтүү санариптик процесстер аркылуу шайлоону башкарууга туруктуу мүмкүнчүлүктөрдү өркүндөтүп, Кыргыз Республикасындагы учурдагы жана келечектеги шайлоо процесстерин өркүндөтүүгө негиз түзөт.

Максаты - Кыргыз Республикасынын Борбордук Шайлоо Комиссиясына 2020-2021-жылдарда жергиликтүү жана парламенттик шайлоолорду технология аркылуу колдоо боюнча потенциалын өнүктүрүүгө багытталган, биометрикага негизделген шайлоочуларды идентификациялоо моделин туруктуу пайдаланууну камсыз кылуу жана эркин, акыйкат, ишенимдүү жана ачык парламенттик шайлоону өткөрүү үчүн башка шарттарды колдоого жардам көрсөтүү. Долбоор ошондой эле күчтүү санариптик процесстер аркылуу шайлоону башкарууга туруктуу мүмкүнчүлүктөрдү өркүндөтүп, Кыргыз Республикасындагы учурдагы жана келечектеги шайлоо процесстерин өркүндөтүүгө негиз түзөт.

22 айлык программа (2020-жылдын февралынан 2021-жылдын декабрына чейин) үч компоненттен турат:

 1. Жабдууларды туруктуу жаңыртууну жана модернизациялоону кошо алганда, шайлоо иш-аракеттеринин инклюзивдүүлүгүн, бүтүндүгүн жана ачыктыгын жогорулатуу;
 2. Жарандык коом, жалпыга маалымдоо каражаттары жана шайлоо процессиндеги башка кызыкдар тараптар менен иштешүүнү камтыган, аялдарга шайлоочу жана добуш берүүгө укуктуу талапкерлер катары мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү менен, коомдук байланыш жана тышкы байланыш чөйрөсүндөгү негизги улуттук өнөктөштөрдүн потенциалын күчөтүү;
 3. Шайлоо зомбулугун аныктоо, башкаруу жана жооп кайтаруу боюнча БШКнын жана башка негизги кызыкдар тараптардын потенциалын, алдын-ала эскертүү жана эрте жооп берүү механизмдерине багытталган тутумдар аркылуу жогорулатуу.

Максаттар жана милдеттер

Долбоор баракчасынын максаты - донор агенттиктерге (Германия, Япония, Швейцария, БУУӨП) жана негизги кызыкдар тараптарга (КР Өкмөтү, КР ТИМи жана КР Борбордук Шайлоо Комиссиясы) жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланышты, брендинг жана башка аспектилер боюнча Кыргыз Республикасында Шайлоону Колдоо Программасынын долбоорунда донорлордун жардамынын туруктуу көрүнүүсүн камсыз кылуу үчүн жетекчилик кылуу. Долбоор баракчасы бардык донорлорду өлкөдөгү шайлоо процесстери жана максаттуу жамааттар үчүн туруктуу чечимдерди камсыз кылган өнүгүү боюнча өнөктөш катары жайгаштырууга багытталган.

Долбоор баракчасынын максаттарына төмөнкүлөр кирет:

Кыргызстандагы Шайлоону Колдоо Программасынын донорлорунун каржылык жана интеллектуалдык колдоосу жөнүндө негизги аудиториянын маалымдуулугун жогорулатуу;

Германия, Япония, Швейцария өкмөттөрүнүн жана БУУӨПтүн донор катары маалымдуулугун жогорулатуу үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарына интервью, пресс-релиздер, макалалар, веб-сюжеттер, социалдык тармактар, иш-чаралар жана башка өнүмдөр аркылуу долбоордун натыйжаларын жайылтуу;   

Германия, Япония, Швейцария өкмөттөрү, БУУӨПтүн  Кыргыз Республикасындагы кеңсеси менен ырааттуу өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу;

Кыргызстандагы Шайлоону Колдоо Программасына байланыштуу ар кандай иш-чаралардагы байланыштын жана бренддердин ырааттуулугун сактоо.

Долбоордун баракчасында Кыргызстандагы Шайлоону Колдоо Программасынын саясатынын негиздери жана колдонмолору келтирилген.  Белгилүү бир долбоордун максаттарына байланыштуу байланыш жана айкындуулук планын иштеп чыгуу долбоордун менеджери жана ишке ашыруу тобунун милдети.

Убактылуу жыйынтыктар:

Шайлоочуларды каттоо жана шайлоочуларды идентификациялоо

 • Шайлоочуларды идентификациялоо үчүн IT жабдууларын талдоо
 • Шайлоочуларды идентификациялоо үчүн жабдууларды сатып алуу.
 • Шайлоочуларды каттоо жана шайлоочуларды идентификациялоо жабдууларын колдонуу боюнча тренингдер.
 • Шайлоо күнүндөгү процедуралар боюнча көрсөтмө видео

Компьютерлердин коопсуздугу

 • Компьютерлердин коопсуздугу жаатында БШКнын потенциалын күчөтүү.
 • Кибер гигиенасы боюнча тренингдер

Өнөктүктү каржылоо

 • БШКнын үгүт иштерин каржылоону көзөмөлдөө функциясы
 • Шайлоону каржылоо боюнча билим берүү жана маалыматтык иш-чаралар.
 • Шайлоо өнөктүгүн каржылоо боюнча отчет берүү үчүн электрондук платформа

Аялуу топтордун шайлоо укуктарын камсыз кылуу

 • Аялдардын шайлоого катышуусу
 • Мигранттын шайлоого катышуусу

Жарандык билим берүү борборунун колдоосу

 • Адистерди жарандык билим берүү борборуна жөнөтүү (Жарандык билим берүү борборунун иш-аракеттер планын ишке ашырууну колдоо максатында)
 • БШКнын Жарандык билим берүү борборун кичи типография менен жабдуу.
 • БШКнын онлайн окутуу платформасын колдоо жана онлайн курстарын иштеп чыгуу.

Шайлоо процессинин коопсуздугун камсыз кылуу

 • Шайлоо коопсуздугу боюнча укук коргоо органдары үчүн тренингдер.
 • Шайлоо боюнча талаш-тартыштарды чечүү боюнча тренингдер
 • Укук коргоо органдары үчүн жек көрүү сөздөрүнүн алдын алуу боюнча тренингдер.
 • Жаштарды тартуу менен шайлоо мыйзам бузууларын алдын алуу боюнча маалыматтык кампания.

Күтүлүп жаткан натыйжа:

НАТЫЙЖА 1: Шайлоо иш-аракеттеринин бүтүндүгү, натыйжалуулугу жана инклюзивдүүлүгү жогорулады.

НАТЫЙЖА 2: Жарандар коому, маалымат каражаттары жана башка негизги кызыкдар тараптар менен иштешүүнү камтыган, аялдарга шайлоочу жана добуш берүүгө укугу бар талапкерлер катары мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүнү камтыган коомдук байланышты жана тышкы байланышты жүргүзүүдө негизги кесиптештеринин мүмкүнчүлүктөрү жогорулады;

НАТЫЙЖА 3: БШКнын жана башка негизги кызыкдар тараптардын шайлоо зомбулугун табуу, башкаруу жана ага жооп кайтаруу мүмкүнчүлүктөрү жогорулады.

Статус: Аткарылууда

Баштоо күнү: Февраль 2020

Болжолдуу аяктоо күнү: Декабрь 2021

Географиялык камтуу: Долбоор иш-чараларды улуттук деңгээлде жүзөгө ашырууга көмөктөшөт.

Предметтик багыт: шайлоо, парламенттик башкаруу, жарандык билим

Долбоордун координатору: Юлия Шипилова

Өнөктөштөр: Кыргыз Республикасынын Борбордук Шайлоо Комиссиясы, Тышкы Иштер Министрлиги, Мамлекеттик Каттоо Кызматы.

Каржылоо булагы: Германия, Япония, Швейцария өкмөттөрү, БУУӨП.

Learn more

Жүктөлүүдө…
Жүктөлүүдө…
Жүктөлүүдө…
Жүктөлүүдө…

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө