Все проекты


Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарындагы жана мекемелериндеги радикалдашуунун алдын алуу

Долбоор Кыргыз Республикасындагы зомбулуктуу экстремизм алдында аялуу болууну өлкөнүн: а) түрмөлөрдөгү зомбулуктун радикалдашуусун болтурбоо; б) жоокер экстремисттердин арасындагы укук бузуучуларды…  


ЗЭК үчүн инклюзивдүү башкаруу жана сот адилеттиги тутуму

Долбоор бардык деңгээлдеги мамлекеттик институттардын зомбулуктуу экстремизмди болтурбоо боюнча дараметин алардын өнүгүүсүнө колдоо көрсөтүү, билим берүү жана мыйзам үстөмдүгү механизмдерин, гендерге…  


Кыргыз Республикасындагы укуктук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн туруктуу сот адилеттигине жетүү жолунда II фаза

Жарандардын сот адилеттигине жетүүсүн камсыздоого багытталган мыйзам базасы жакшыртылганына карабастан, Кыргыз Республикасынын калкынын, тактап айтканда, аялдар менен мүмкүнчүлүктөрү чектелген…  


COVID-19 боюнча, инклюзивдик жана көп сектордуу чара көрүүгө колдоо көрсөтүү жана анын Кыргыз Республикасына тийген социалдык-экономикалык залалдарынын четтетүү

Кыргызстандагы БУУӨП Япония Өкмөтүнүн каржылык колдоосу менен интеграцияланган жана адамга багытталган COVID-19га чара көрүүнү ишке ашырууга киришет. Бул долбоордун иш чаралары өлкөлүк кеңири чара…  


"Климаттык акылдуу” сугатты жана селден коргоо чараларын киргизүү аркылуу Баткен облусунун климаттык туруктуулугун күчөтүү.

Долбоор Кыргыз Республикасында климаттын өзгөрүшүнүн таасирлерине карата жатыктыруунун Улуттук планын жүзөгө ашыруунун бир бөлүгү болуп саналат.  


Бишкек шаарындагы таштандылар боюнча ачык инновациялардын сынагы

Кыргызстандагы БУУӨПТүн өкүлчүлүгү кургак тиричилик таштандыларды башкаруу көйгөйүн чечүүдө иноваторлор менен кызматташууга жана аларга колдоо көрсөтүүгө умтулат. Кургак тиричилик таштандыларды…  


Кыргызстанды COVID-19 кризисинен кийин туруктуу калыбына келтирүү боюнча Өнөктөштөр форумунун

2020-жыл Туруктуу өнүгүү жаатындагы максаттарга (ТӨМ) жетүү боюнча иш-аракеттердин он жылдыгынын башталышы катары белгиленгени менен, COVID-19 пандемиясы дүйнөнү дүрбөлөңгө салып, коом менен…  


Inno4kg ачык инновациялык таймашы

БУУӨП Кыргызстандагы коронавирустун күчөп жаткан таасирине каршы күрөшүүдө инноваторлор менен иштешүүгө жана аларды колдоого умтулат.  


Кыргызстан менен Өзбекстан жаштарынын ынтымагы менен кызматташтыгын илгерилетүү

Долбоор мамлекеттик жана муниципалдык органдардын, ошондой эле чектеш аймактардагы жаштардын биримдигин жана позитивдүү иштешүүсүн колдоо жана илгерилетүү боюнча иш-аракеттерди колдоого алууга…  


Борбордук Азиядагы соодага көмөктөшүү (IV фаза)

Долбоордун максаты Борбордук Азиядагы мамлекеттерге инклюзивдүү жана туруктуу өнүгүү моделдерин айыл жерлеринде жана таза өндүрүш тармактарында алга жылдырууга көмөктөшүү.  

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө