Сатып алуулар

БУУӨПсы кантип сатып алууларды ишке ашырат?

Сатып алуулар боюнча, мыкты эл аралык практикага ылайык, жана Каржылык эрежелер жана Бириккен Улуттар Уюмунун эрежелине ылайык төмөнкүлөр эсепке алынат:

  • Тегизделди бир нерсе үчүн төлөө;
  • Мыйзамдуулук, адилеттүүлүк жана ачыктык;
  • Натыйжалуу эл аралык мелдеш; жана
  • БУУӨПнын кызыкчылыгы

Сатып алуулар боюнча БУУӨПнын тажрыйбасы менен жакшыраак таанышууну үчүн, биз силерге БУУӨПнын сатып алуулар боюнча көрсөтмөлөрүн онлайн тиркемеден таба аласыздар (Англис тилинде):
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/overview/

$ 100 000(АКШ долларынан) ашык болгон келишимдердин тизмеси

2017 караштуу келишимдердин тизмеси

2016 караштуу келишимдердин тизмеси

2015 караштуу келишимдердин тизмеси

2014 караштуу келишимдердин тизмеси

2013 караштуу келишимдердин тизмеси

Сатып алуулар боюнча жарыялар

 

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө