Врач дает онлайн-консультацию по ВИЧ. Фото: Дмитрий Мотинов / ПРООН Кыргызстан

БУУӨП / Глобалдык фонд долбоору, ЮНЭЙДС жана  "Партнёрская сеть" ассоциациясы АИВ боюнча уюлдук тикеме иштеп чыгышат. Анын максаты – АИВди алдын алуу, тестирлөө жана дарылоо жөнүндө жеткиликтүү маалымат берүү. Бул долбоор 1-декабрда Бүткүл дүйнөлүк КИЖС менен күрөшүү күнүнө арналган онлайн-конференциясында көрсөтүлгөн.  

«Бул уникалдуу тиркеме, анткени ал АИВ менен жашаган адамдардын керектөөлөрүн жана суроо-талаптарын эске алат», - дейт "Партнёрская сеть" ассоциациясынын директору Айбар Султангазиев.

АИВ жана аны диагностикалоо жөнүндө кабардар болуусун жогорулатууга, антиретровирустук терапияны (АРТ) кармануусун жакшыртууга жана онлайн-консультацияларга жетүүгө жардам берген тиркеме iOS жана Android системалары үчүн иштелип чыгат, акысыз колдонулат жана колдонуучулардын купуялыгына жана конфиденциалдуулугуна кепилдик берет. Ал өзүнө төмөнкү функцияларды камтыйт:    

• АИВ боюнча агартуучу материалдарды,

• АИВге скрининг,

• АРТ боюнча маалымат,

• АРТны ичүү жөнүндө күнүмдүк эскертүүлөр жана дарылоону мониторингдөө жөнүндө эскертүүлөр,

• күнүгө өзүнүн абалын жана маанайын көзөмөлдөө,

• жеке менчик маалыматтарды жазып алуу жана сактап коюу мүмкүнчүлүгү,

• медицина жана колдоочу кызматтардын байланыштары,

• жана тең-консультанттары, юристтер жана медициналык жумушчулар менен  онлайн-консультациялар.

Баалоо көрсөткөндөй, АИВдин жугуу жолдору, алдын алуу жана дарылоо, АИВ менен жашаган адамдар үчүн жеткиликтүү медициналык жана колдоочу кызматтар жөнүндө жалпы маалыматтын жетишсиздиги, ошондой эле мифтердин жана тобокелдиктүү жүрүм-турумдун болушу АИВ менен күрөшүү боюнча өлкөлөрдүн аракеттерин жайлатат.

Тиркеме өлкөгө ЮНЭЙДС 90-90-90 максатына жетүү үчүн жардам берүүгө арналган:  АИВ менен жашаган адамдардын 90% өзүнүн статусун билүүгө, АИВ диагнозу менен адамдардын 90% антиретровирустук терапияны (АРТ) алууга, АРТ алган адамдардын 90% аныкталбаган вирустук жүктөмгө жетүүгө  тийиш. 

Icon of SDG 03

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө