фото: Дмитрий Мотинов / БУУӨП Кыргызстан

 

Бишкек, 30-сентябрь –БУУӨПтүн “Кыргыз Республикасындагы укуктук жана соттук секторду реформалоону ишке ашырууну стратегиялуу, инклюзивдүү жана ийкемдүү илгерилетүү” долбоорунун колдоосу астында өткөрүлгөн тренерлер үчүн тренингдердин (ТүТ) аркасы менен Кыргыз Республикасынын Бузуулар тууралуу Кодексин иш жүзүндө колдонуу боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер арасынан 100 тренер пайда болду.

КРнын Бузуулар тууралуу Кодекси 2019-жылы кабыл алынган жана ага дээрлик бардык жарандар кез келет, мисалы анын ичнде айдоочулар. Бузуулар тууралуу Кодексти милдеттүү түрдө сактоо укуктук маданиятты жогорулатат, бул өз кезегинде принциптердин мыйзамдуулугун жана укуктук мамлекетке жетүүнү камсыздайт.

ТүТ негизги максаты – мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдардын жана жергиликтүү башкаруу органдарынын бузуулар боюнча иштерди кароодо укуктук негиздер жана укук колдонулуучу иш-тажрыйба боюнча жана алардын ишин КРнын бузуулар боюнча Кодексине ылайыктап тажрыйба жүзүндө чыңдоо, алардын билимин тереңдетүү.

 

 

фото: Дмитрий Мотинов / ПРООН Кыргызстан

    Бул сериялардын алкагында улууларды окутуу боюнча тренингдер да өткөрүлдү. Окутуунун бардык процесстери алгачкы 12 катышуучу кийинки тайпага тренинг өтүүсүнө, ал эми экинчи тайпа өз кезегинде кийинки катышуучуларды окутту. Ошондой жол менен, мурдакы окугандар улам кийинки кошулгандарга билим берип жатышты, жыйынтыгында  100гө жакын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер бузуулар боюнча Кодекстин нормалары менен талаптарын ишке ашырууда бузуулар боюнча ыйгарым укуктуу органдардын компетенциясына, жана, алган билимин кесиптештерине да окутууга үйрөнүштү.

     Тахмина Надырова, тренинг катышуучусу «Кыргыз Республикасынын бузуулар боюнча Кодекси юридикалык да, жеке жактарга да карата мамлекттик таасир чаралары жана жоопкерчиликтерди орнотуу максатында иштелип чыккан. Бул мааниде негизги учур мамлекеттик деген сөздө, демек мамлекеттик кызматкерлер бузуулар боюнча Кодекси билүүгө милдеттүү. Андан сырткары, окутуунун жүрүшүндө тренинг өткөрүүнүн илимий методологиялык негиздери менен таанышып, ораторлук чеберчилигимди арттыра алдым» - деген пикирин бөлүштү.

    Иш-чара БУУӨПтүн мыйзам үстөмдүгү боюнча Глобалдуу программасынын каржылоосундагы  БУУӨПтүн “Кыргыз Республикасындагы укуктук жана соттук секторду реформалоону ишке ашырууну стратегиялуу, инклюзивдүү жана ийкемдүү илгерилетүү” долбоорунун колдоосу астында Укукту жана бизнести өнүктүрүү Фонду тарабынан Кыргыз Өкмөтүнүн аппаратынын жардамы менен өткөрүлдү.

***

Иш-чаранын фотолору шилтеме боюнча жеткиликтүү: https://flic.kr/s/aHsmQwCFk3

 

Icon of SDG 16

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө