Бишкектеги семинардын катышуучулары. Фото: Дмитрий Мотинов / БУУӨП Кыргызстан

Бишкек, 29-сентябрь - БУУнун Коопсуздук кеңешинин №1325 “Аялдар, тынчтык жана коопсуздук” Резолюциясы боюнча иш-чаралардын сериясын өткөрүүгө жана Кыргыз Республикасынын 2018-2022-жылдардагы Улуттук планын ишке ашырууга жардам берди. “Мыйзамдар жана мыйзам долбоорлорунун гендердик экспертизасы” жана Аялдар, тынчтык жана коопсуздук маселелери боюнча инструменттерди институтташтырууну иштеп чыгуу жана көзөмөлдөө темасында семинарлар менен тренингдерден Өкмөттүн, Жогорку Кеңештин, ИИМдин, Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин, Саламаттыкты сактоо министрлигинин, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын кызматкерлери жана өкмөттүкс эмес уюмдардын өкүлдөрү өтүштү.

 

Тренерлер жана катышуучулар сертификаттары менен. Бишкек. Фото: Нуржан Алымканова / БУУӨП Кыргызстан

Иш-чаранын максаты – №1325 резолюциясынын маселелери боюнча мамлекеттик кызматкерлердин жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн потенциалын жогорулатуу, КРнын гендердик теңдиги чөйрөсүндөгү эл аралык жана улуттук милдеттенмелерин, гендердик анализдерди жүргүзүү жана анын аспаптары, ошондой эле, гендердик экспертиза жүргүзүү жана башка маанилүү аспекттердин методологиясы менен тааныштыруу.

 

 «Аялдардын саясий катышуусу жок бийликтеги чечимдерди кабыл алууда инклюзивдүүлүк болбойт. Инклюзивдүүлүк жоктугу маанилүү жана аярлуу социалдык топтордун кызыкчылыктары чечим кабыл алууда эсепке алынбай калышы менен коркунучтуу жана туруктуулуктун маанилүү аспаптарынын бири болгон инклюзивдүүлүк принцибинин бузулушуна алып келет. Мисалга, ал тургай табият кырсыктарында да аялдар үчүн өзүнчө шарттар каралышы керек, ага караңгы дааратканадагы коопсуздукту уюштуруу сыяктуу жөнөкөй учурлар да кирет. Бийликтин түркүн кырдаалдарда эвакуация кылууда, керек учурда талаа лагерлерин жаюудагы түрдүү аспаптарды билүүсү маанилүү. Мисалга, пандемия учурунда, мунун баары иштин түрдүү фронтторунда жоопкерчиликти көрсөтүү менен планга киргизилет. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү үчүн 1325 повесткасы боюнча трениг аларга   ушундай маселелерди өздөрүнүн күн тартибине киргизүү жолдорун көрсөтүп берди» - дейт «Инновацилык чечимдер» коомдук бирикмесинин өкүлү, теренер Курманбек Турдалиев.

 

Фото: Дмитрий Мотинов / БУУӨУ Кыргызстан

Иш-чара активдүү талкуулар менен коштолду, анын ичинде аялдардын эмгекти коргоо темасында да. ЖК депутатынын коомдук жардамчысы Гүлзина Темиралиева бул тренингден үйрөнгөн билим көптөгөн аялдарга өздөрүнүн ишмердүүлүгүнүн баардык баскычтарында өздөрүнүн укугун билүүсүнө жана коргоосуна жардам бермек деп белгилеп өттү.

Иш-чаранын уюштуруучулары болуп КРнын Жогорку Кеңешинин депутат аялдарынын Форуму менен “Инновациялык чечимдер” коомдук бирикмеси саналат.

___

Долбоор Кыргыз Республикасындагы БУУӨП жүзөгө ашырып жаткан Швейцария өкмөтүнүн каржылоосундагы “Жарандардын жигердүү катышуусундагы күчтүү парламенттик демократия” долбоорунун жана “Аялдар, тынчтык жан коопсуздук маселеси боюнча парламенттин өнөктөш катары ролу” долбоорунун алкагында жүзөгө ашырылды

***

Иш-чаранын сүрөттөрү бул шилтеме боюнча жеткилктүү: https://flic.kr/s/aHsmR5mK4X

 

 

Icon of SDG 05 Icon of SDG 16

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө