Кыргызская республика

Новостной центр

ММК үчүн байланыштар

Айнагуль Абдрахманова

Телефон: +996-312-611211 ext. 244

email: ainagul.abdrakhmanova@undp.org

 

Чынтемир Калбаев

Телефон: +996 312 611213. ext 243

Email: chyntemir.kalbaev@undp.org  

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө