COVID-19 пандемиясы жана ага карата мамлектетердин реакциясы дүйнө жүзү боюнча сот тутумдарынын иштешине болуп көрбөгөндөй таасирин тийгизди. БУУӨП адамдардын талаш-тартышын чечүүгө, укуктарынын бузулушу же басмырлоого каршы туруусу үчүн юридикалык кызматтардын жана укуктук маалыматтардын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу боюнча кечиктирилгис чараларды кабыл алды. 

Icon of SDG 16

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө