Кыргыз Республикасында санарип экономиканын шартында жаштарды жумуш менен камсыз кылуу үчүн санариптик жөндөмдөр жана мүмкүнчүлүктөр

Кыргыз Республикасында санарип экономиканын шартында жаштарды жумуш менен камсыз кылуу үчүн санариптик жөндөмдөр жана мүмкүнчүлүктөр

2020-ж., 16-июл.

Кыргыз Республикасы санариптештирүүнү улуттук стратегиялык туруктуу өнүгүүнүн 2018-2040-жылдардагы маанилүү бөлүгү катары аныктады. Өлкөдө узак мөөнөттөгү “Таза Коом” улуттук стратегия иштелип чыккан. Өкмөт тарабынан санарип мейкиндигинде туруктуу өнүгүүнү камсыздоо максатында “Санарип Кыргызстан” аттуу беш жылдык стратегия иштелип чыккан жана бекиген. Президент С.Жээнбеков үч жыл бою үзгүлтүксүз “Региондорду өнүктүрүү жага санариптештирүү жылы” деген Жарлык кабыл келет.

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө