Блогтор


Теориядан практикага: Кыргызстандагы жарандар өз жамааттарынын өнүгүүсүн кантип тездетишет

Ошентип, биздин Акселератор лабораториябыздын командасы “Жамааттарды өнүктүрүүгө жарандардын катышуусун жогорулатуу” деп аталган артыкчылыктуу көйгөйдү аңдап-түшүнүп, изилдеп баштагандан бери алгачкы…  


Туруктуу жамааттарды курууда көчмөн баалуулуктарынын ачылбаган потенциалы

2020-жылдын ноябрь айында, Кыргыз Республикасындагы БУУӨПтүн алдында, Акселератор Лаборатория (AccLab) командасы түзүлдү.  


Эмгек жана экономикалык потенциалын колдоно алган айылдык аялдар өтө аз

Биз айылдык аялдардын жана жергиликтүү бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн 300дөн ашуун адамдын катышуусунда элеттик аялдарга карата басмырлоочу…  


Кыргызстандагы шайлоо - демократия жана инклюзивдүүлүктүн сынагы болмокчу

Блог Луиз Чемберлен, Кыргыз Республикасындагы БУУнун Өнүктүрүү Программасынын (БУУӨП) Туруктуу өкүлү тарабынан жазылды.  


Шайлоолорго чейин үч жума: шайлоолорго даярдануу күндөлүгү

Шайлоолорго жакын калганда даярдык тезирээк жүрө баштайт жана өлкө шайлоо алдындагы маанайда тургандай сезим пайда болот. Партиялар үгүттөөнү улантышат, өлкөдө партиялар мыкты келечекти убада кылган…  


Шайлоого чейинки төрт жума: шайлоого даярдануунун күндөлүгү

Шайлоого бир айга жетпеген убакыт калды, ал эми шайлоо кампаниясы күчөп турган учуру. 4-сентябрдан баштап бардык саясий партиялар үгүт иштерин башташып, бүткүл өлкө мурдатан бери белгилүү болгон…  


Шайлоого чейинки 5 жума: шайлоого даярдануу күндөлүгү

Шайлоого даярдануунун бешинчи жумасында талапкерлерди каттоо процесси жүзөгө ашырылды. Борбордук шайлоо комиссиясына документтерин тапшырган 17 саясий партиянын ичинен 15 партия катталып, шайлоого…  


Diary of the preparations for elections - six Шайлоого чейинки алты жума: шайлоого даярдануу күндөлүгү

Жогорку Кеңешке шайлоо боюнча кызуу жүрүп жаткан процесс өзүнүн активдүү фазасына – үгүт иштеринин башталышына жакындап калды. Саясий партиялар съезддерин өткөрүп, талапкерлерди сунуштап, Борбордук…  


Шайлоого чейинки жети жума: Шайлоого даярдануу күндөлүгү

2020-жылдын 4-октябрына дайындалган Жогорку Кеңешке шайлоого даярдык көрүү кызуу уланууда. Шайлоо дайындалган учурдан тартып 5 күн ичинде 44 саясий партия Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоого…  


Шайлоо процессине даярдануу күндөлүгү. Шайлоого чейинки сегиз жума.

Ар бир шайлоо процесси уникалдуу жана буга чейинки процесстен айырмасы бар болот эмеспи. Жашоо бир калыпта турбайт, жагдайлар алмашат, шайлоо процесси өзү да өзгөрүп турат. Адегенде «биз шайлоону эмне…  

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө