ПРООН

Биз жөнүндө

Укуктук негиздер

БУУӨП өкмөтүнүн өтүнүчүнө жооп кылып Кыргызстандын аймагына жардам берип келет. Бул стандарттык негизги жардам жөнүндө макулдашуу(SBAA) БУУӨП жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, 14-сентябрда 1992-жылы кол койгон эле документте чагылдырылат. 

БНегизги келишим БУУӨП менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы кызматташтык үчүн укуктук негиз болуп саналат. Бул жардам үчүн техникалык негизи көп жылдык өлкө кызматташтык алкактуу макулдашуу (ӨКАМ) берилген, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана БУУӨП менен бирдикте даярдалган жана БУУӨП аткаруучу Башкармасы тарабынан каржылоо үчүн бекитилген. 1993-2005жж, Кызматташуу жөнүндө алкактык макулдашууга(КжАМ) келишимге ылайык кийинкилер   аткарылды:

  • РСС I: 1993-1996
  • РСС II: 1997-2000
  • РСС III: 2001-2004

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө