ПРООН

Биз жөнүндө

Каржылоо жана бюджет

Биздин каржылоо кайдан келерин жана эмне үчүн биз аны сарптайбыз

Дүйнө жүзү боюнча колдонулган тажрыйбага ылайык, БУУӨП  Кыргызстанга грант түрүндө каржылык жардам берет. Бул өлкөгө каржылык жардам көрсөтүү, биз үчүн абдан маанилүү анда биз өзүбүз да иш жүргүзгөн өлкөгө, бир гана "борбордук" БУУӨП ресурстарын эмес, ал эми ошондой эле БУУга мүчө-мамлекеттерден, БУУнун траст фондордон, эки тараптуу донорлордуон, эл аралык каржы уюмдарынан жана каражаттарды башка тышкы булактардан алынган. БУУӨП өлкө үчүн артыкчылыктуу өкмөтү жана БУУӨП Кыргызстандын өнүгүшүнүн ар тармактар боюнча жаңы же кошумча гранттык каржылоону тартуу үчүн аракет кылып жатат.

 

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө