ПРООН

Биз жөнүндө

Байланыштар

Почта дареги:

БУУ үйү
Чүй проспекти, 160
Бишкек, Кыргызская Республикасы, 720040
Тел.: +996-312-611211
Факс: +996-312-611217

Ошондой эле биз менен байланышууга коомдук тармакта байланышсаңыз болот:
Фейсбук: https://www.facebook.com/undpkg
Твиттер: https://twitter.com/undpkg
Инстаграм: https://www.instagram.com/undpkg/

Өлкөдөгү өкүлчүлүгү

Лиуз Чемберлен
Кыргыз Республикасындагы БУУӨПнын туруктуу өкүлү

Салтанат Доспаева
Өндүрүш бөлүмүнүн башчысы
saltanat.dospaeva@undp.  

Эркинбек Касыбеков
БУУӨПнын туруктуу өкүлүнүн программалар боюча кеңешчиси
erkinbek.kasybekov@undp.org  

Айдай Арстанбекова
Мониторинг жана баа берүү боюнча координатору
aidai.arstanbekova@undp.org

"Туруктуу жана инклюзивдүү экономилак өсүү" багыты

Нурия Чойбаева
Багыттын программа лидери (Коомдук-экономикалык өнүгүү)
roza.choibaeva@undp.org

Данияр Ибрагимов
Программа лидери (Курчап турган чөйрөнү коргоо)

daniar.ibragimov@undp.org

"Тынчтык, ачыктык жана акыйкат" багыты

Эркина Уразбаева (Миростроительство)
Программа лидери
erkina.urazbaeva@undp.org

"Климат, кризисти алдын ала болтурбоо жана жашоого туруктуулук" багыты

Данияр Ибрагимов
Программа лидери (Табигый кырсык коркунучун башкаруу)

daniar.ibragimov@undp.org

Программаларды колдоо бөлүмү  

Айдай Аширалиева
Улуу программалык адиси
aidai.ashiralieva@undp.org

Татьяна Горборукова 
Улуу программалык адиси

tatiana.gorborukova@undp.org

Шербет Нуржанова 
Улуу программалык адиси
sherbet.nurzhanova@undp.org

Куванычбек Кошоев
Улуу программалык адиси
kuvanych.koshoev@undp.org

Коомчулук менен байланышуу бөлүмү  

Айнагуль Абдрахманова
Коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы
ainagul.abdrakhmanova@undp.org

Адам ресурстары бөлүмү

Александра Сасыкова 
Адам ресурстары бөлүмүнүн адиси

aleksandra.sasykova@undp.org

Айгуль Тилекматова 
Адам ресурстары бөлүмүнүн жардамчысы
aigul.tilekmatova@undp.org  

Сатып алуу бөлүмү

tenderkgz@undp.org

Башкаруу бөлүмү

Людмила Ким 
Башкаруу бөлүмүнүн башчысы

liudmila.kim@undp.org

Каржы бөлүмү                                                                                         

Айгуль Сулайманова
Каржы адиси

aigul.sulaimanova@udnp.org

Эйлен Солтоева
Программалар каржысынын адиси

eilen.soltoeva@undp.org

Медина Калыгулова
Каржы бөлүмүнүн жардамчысы

medina.kalygulova@undp.org  

Зарина Таштанбекова  
Каржы бөлүмүнүн жардамчысы

zarina.tashtanbekova@undp.org

Айнура Суранаева
Каржы жардамчысы

ainura.suranaeva@undp.org

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө