"Барак элде" сельскохозяйственный журнал в Кыргызской Республике

05 июл 2017
image

В этом специальном выпуске «Барак Элде» вы можете ознакомиться с результатами проекта ПРООН-ГЭФ «Улучшение эффективности охвата и управления ООПТ в Центральном Тянь-Шане» и работой вновь созданного государственного природного парка «Хан-Тенири» в горах Центрального Тянь-Шаня, узнать о том, что такое экологические коридоры, и как местные жители Иссык-Куля помогают защищать дикую природу. 

Бул "Барак Элденин" атайын чыгарылышында сиз БУУнун онуктуруу программасынын жана Глобалдык экологиялык фонддун “Борбордук Тян­Шан тоолорунда өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын камтуунун натыйжалуулугун жана башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу” боюнча долбоорунун жыйынтыктары жана жакында тузулгон Борбордук Тянь-Шань тоолорундагы "Хан-Тенири" мамлекеттик жаратылыш паркынын иши мене таанышып, экологиялык коридор жана Ыссык-Колдун жергиликтуу калкы жапайы жаратылышты коргоого кандай жардам беруусу жонундо биле аласыз.