Presidential elections took place 15 October 2017 in the Kyrgyz Republic that supported peaceful transition of power.
To launch a single database, 6 desktops of increased capacity and additional equipment were handed over to the forestry of the country.

Таасир кылуу

Биздин командага кошулгула

Кыргыз Республикасындагы БУУӨП-да иштөөнү каалайсызбы? Өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүздү текке кетирбеңиз.

Байланышта бол

Биргелешип кылган аракетибиз жөнүндө айтып берелиби?

Альтернативдүү реалдуулук: сиздин/өзүңүздүн бакма илбирсиңиз

Action

short sentence

Кыргыз Республикасы жөнүндө

Көбүрөөк/Дагы

6,2 миллион

Калк

90 ичинен 188 өлкө

Гендердик теңсиздик индекси

19,2%

Жогорку Кеңеште аялдар түзөт

0,664

Адамзаттык өнүгүүнүн индекси

Көбүрөөк/Дагы

БУУӨП БУУӨП Дүйнөдө